Verenigd Senatorengenootschap Silenus

Verenigd Senatorengenootschap Silenus

Het Verenigd Senatorengenootschap Silenus vindt zijn oorsprong in oktober 2010 A.D., wanneer een groep oud-bestuurders van de verschillende studieverenigingen die de Universiteit Twente rijk is, besluit om haar bestuursmissie ‘belangrijk doen, zijn en blijven’ te belichamen in een heerengenootschap. Sindsdien komen de heeren minimaal tweemaal per maand op dinsdagavond samen in speciaalbieren- en recreatie-etablissement “De Vluchte”, net buiten het centrum van Enschede gelegen om het glas met elkander te heffen en is het aantal leden inmiddels gestaag gestegen tot een totaal van 16 actieve leden. Alvorens de borrel wordt aangevangen, wordt er dikwijls gezamenlijk een bourgondische maaltijd genuttigd. Naast de gezamenlijke historie van bestuursposities, is de voorliefde voor uitgebreide diners, Belgische speciaalbieren, exclusieve wijnen en whisky van stand een verbindende factor tussen de heeren. De interesse in hun studie en haar verlengde is tevens een propriëteit die het karakter van de heeren tekent.

Het is niet zonder aanleiding dat de heeren de naam ‘Silenus’ hebben gekozen om hun genootschap te karakteriseren. De naam ‘Silenus’ is te herleiden tot de Griekse mythologie, waar ‘Σειληνός’, geboren als zoon van Gaia, Hermes of Pan en een nymph, gezien werd als de leermeester en metgezel van de god Dionysos. Hij was de oudste van de Satyrs en leende zijn naam aan de ouderen onder de Satyrs, de Seilenen. Volksgeloof omschrijft Silenus als een grijzende man met een rijk geronde buik, die het hem noodzaakt voortbewogen te worden op zijn trouwe ezel, die hem samen met de andere Satyrs voortdurend ondersteunde, daar Silenus gekend werd door zijn overweldigende geestdrift voor wijn en daar dan ook op continue basis de gevolgen van onderging. Men zegt zelfs dat Silenus in deze toestand de gave had om de toekomst te kunnen voorspellen. Naast de liefde voor het glas deelde hij ook de liefde voor muziek en dans met de andere Satyrs en zal niemand de frequente vrijage met de Naiaden ontkennen. Edoch, naast dit alles was Silenus ook een serieuzere entiteit voor het Griekse volk; men zag in hem een daimon van vruchtbaarheid, die vruchten met dezelfde zorg deed groeien en rijpen, zoals hij ook Dionysos grootgebracht heeft. Leermeester van Dionysos zijnde verkreeg hij uiteindelijk onder het Griekse volk de hogere betekenis van de bron van alle wijsheid.

Om de naam ‘Silenus’ eer aan te doen, zijn de heeren op zoveel mogelijk studentikoze activiteiten in Enschede te vinden, nemen zij plaats in verschillende bestuurlijke, adviserende en onderwijsgerichte organen omtrent de Universiteit Twente en proosten zij menigvuldig op het legen van het vat en op hun met zorg vergaarde bestuursbuik.

Vacua Cupa! Venter Senatus!